Från ord till handling.

Vi hade så gärna velat vara klara nu. Vi hade så gärna velat få det rätt. Vill inte prata om det mer. Ring inte mer. Vill bara få det rätt, klart & fint. Kanske händer det snart.

47C80747-B458-4453-A227-5FF6BD5580AA

Annonser